• BARCODE
  1/18
  Multiconsult har prosjektert følgende av Barcodebyggene i Bjørvika, Oslo:
  • KLP-bygget
  • Deloitte-huset
  • DNB-bygget
  • PWC-bygget
 • KILDEN TEATER- OG KULTURHUS
  2/18
  Multiconsult sentral i prosjektering og byggeledelse av det prisbelønte kulturbygget i Kristiansand.
 • LAMBDA
  3/18
  Multiconsult prosjekterer nytt Munch-museum i Bjørvika, Oslo.
 • CAMPUS ÅS
  4/18
  Samlokalisering av Norges Veterinærhøgskole og Veterinær-instituttet med UMB på Campus Ås.
 • SYDVARANGER GRUVER
  5/18
  Multifaglig prosjektledelse i forbindelse med gjenåpning av Bjørnevatn gruver og oppredningsverk i Kirkenes.
 • JOHAN CASTBERG
  6/18
  Lokalisering og utforming av landterminal for ilandføring av olje og gass fra Johan Castberg-feltet som grunnlag for å vurdere alternativet mot løsninger offshore.
 • ADRIATIC LNG
  7/18
  Multiconsult har vært en sentral aktør i design og oppfølging av GBS-delen av Alt-terminalen utenfor Venezia i Italia.
 • SNØHVIT LNG PLANT
  8/18
  Multiconsult har vært involvert i utviklingen av Snøhvit-prosjektet siden tidlig på 80-tallet. Siden 1997 jobbet vi sammen med Linde AG i utviklingen av Hammerfest-anlegget.
 • JURONG ROCK CAVERNS
  9/18
  Multiconsult har vært sentral i utviklingen og gjennomføringen av sørøst-Asias aller første undergrunnslager for petrokjemiske produkter.
 • KAMPFLYBASE
  10/18
  ALM-gruppen bestående av Multiconsult, Asplan Viak AS og LPO arkitekter AS prosjekterer ny kampflybase på Ørland.
 • MIDSTUBAKKEN
  11/18
  Ny normalbakke i Midtstuen, Holmenkollen med tribuneanlegg for inntil 15 000 tilskuere, servicebygg, dommertårn og trenertribune. Med unnak av storbakken har Multiconsult har prosjektert hele nasjonalanlegget.
 • ØVRE SUND BRU
  12/18
  Multiconsult hatt ansvar for forprosjekt, og byggeplan og oppfølging i byggeplan for alle fagområder for prosjektet.
 • BYBANE BERGEN
  13/18
  Multiconsult har prosjektert byggetrinn II av Bybane Bergen. Traseen ble åpnet sommeren 2013.
 • SKI STASJON
  14/18
  Multiconsult har i samarbeid med LPO arkitekter og Link arkitektur landskap utarbeidet reguleringsplan, detaljplan og tilbudsgrunnlag for Ski stasjon, som er en del av Follobanen.
  Multiconsult leverer nå rådgivende tjenester til Jernbaneverket på hele Follobaneprosjektet, i samarbeid med Dr. Ing. A. Aas-Jacobsen AS og Amberg Engineering.
 • NEELUM - JHELUM
  15/18
  Prosjektering og oppfølging av byggeprosessen ved Neelum - Jhelum vannkraftverk i den nord-østlige delen av Pakistan. Anlegget er på 1000 MW.
 • RUACANA HP
  16/18
  På grensen mellom Namibia og Angola installerer NamPower et fjerde 100 MW aggregat i Ruacana kraftverk. Multiconsult ble med sin spesialistkompetanse valgt som rådgiver med ansvar for maskin-, elkraft og byggeteknikk.
 • FORNEBU SENTER
  17/18
  For KLP Eiendom prosjekterer Multiconsult det som skal bli verdens mest miljøvennlige kjøpesenter
 • NESTUNBREKKA 99
  18/18
  Totalprosjektering av Bergens mest miljøvennlige kontorbygg - og nye lokaler for Multiconsult i Bergen.