Vi jakter muliggjørere innenfor ledelse og styring

Multiconsult er banebrytende blant de norske rådgivende ingeniørmiljøene. Solid kompetanse til å lede og styre multifaglige prosjekteringsoppdrag er det som kjennetegner oss. Trenden er klar – markedet etterspør flere og større prosjekteringsoppdrag. For å være enda bedre i stand til å påta oss den økende oppdragsmengden og stadig mer komplekse prosjekter, er vi på jakt etter de beste lederne i landet.