Vårt DNA – hva er vi laget av?

I Multiconsult vet vi hvem vi er og hva vi er. Vi er spesielt opptatt av å tiltrekke oss ledere og fagspesialister som matcher vårt DNA:


Muliggjøringskultur

Vi er alltid på jakt etter prestisjeprosjekter, og vi sprenger grenser fremfor å gå rundt dem. Vi er resultatorienterte og ser muligheter der andre ser hindre. Dette er innprentet i veggene våre.

Kundeopplevd kvalitet

I Multiconsult setter vi stor pris på kunder som krever. Kompetente kunder skaper driv og ambisjon – og ofte også de mest utviklende prosjektene. Vi er best i bransjen til å innfri kundenes forventninger, og vi er vant til å begeistre våre kunder.

Excellence og kapasitet

Multiconsult er en realiseringsarena for fagenere. Vi gir rom og vekstgrunnlag for faglig utvikling tilpasset den enkeltes nivå. Vår fortid har formet og preger alles nåtid, og vi ønsker å bygge broer inn i fremtiden.

Bærekraftig utvikling

Vi tenker grønt i alt vi gjør. Helse, miljø og sikkerhet går alltid foran økonomiske hensyn i prosjektene. I alt vi gjør og i alt vi tar i søker vi bærekraft og harmoni – både for samfunnet og for enkeltindividet.