Harald Strand
Nestor
Campus Ås
Åge Langedrag
Innovatør
BIM-ekspert
Lasse Vilhelmshaugen
Grensesprenger
Johan Castberg
Christian Frank
Klippe
Bybanen i Bergen
Lars Pettersvold
Kommunikatør
Holmenkollen
Marianne Midthun
Brobygger
Kontorbygg i Bergen
Flere historier
Trykk her for å gå til Multiconsults sider

Ambassadører

Møt noen av våre ambassadører; noen av våre medarbeidere som drives av å sprenge grenser fremfor å gå rundt dem. I over hundre år, i over hundre land, på alle kontinenter har vi satt våre fotspor. Vår jobb nummer én er å sørge for ideelle vekstgrunnlag for prosjektene som vi lever av, og for vår viktigste ressurs - menneskene som utgjør Multiconsult.

Med erfarne ledere som går foran som gode forbilder, vil Multiconsult fortsette å prege samfunnsutviklingen også i fremtiden.

x

Harald Strand: Nestor

Prosjekt: Campus Ås
Tittel: Prosjekteringsleder
Alder: 69 år
Ansatt siden: 1969
Prosjekthøydepunkter: Nye Ahus, Forskningsbygget på Radiumhospitalet, Odontologibygg på UiB og Campus Ås


Harald har jobbet i Multiconsult i 44 år. Han har hatt flere roller i selskapet, alt fra administrerende direktør til leder for flere av våre største oppdrag. Han har en unik evne til å oppnå tillit hos kundene, som kan være trygge på at prosjektet deres er i kompetente hender.

Nå arbeider Harald med å samlokalisere Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet med Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Dette utføres på oppdrag fra Statsbygg, i samarbeid med Henning Larsen Architects, ØKAW Arkitekter, NNE Pharmaplan og Hjellnes Consult. Prosjektet er stort og komplekst. Det skal tilfredsstille funksjonskrav for laboratorier, dyreklinikker, studie- og undervisningsfasiliteter, for å nevne noe. Oppdraget viser en viktig egenskap ved Multiconsult: Vi samarbeider gjerne med andre selskaper for å gi kundene det beste produktet.

Med bakgrunn i Multiconsults kompetanse innen ledelse og styring tilbyr vi oss gjerne å ta lederrollen i felles oppdrag. Vi ser samtidig betydningen av at alle samarbeidspartnere bidrar likeverdig med sin kompetanse. Dette krever oppdragsledere som viser raushet og som kan sette sammen gode team basert på kunnskap og tillit. Disse egenskapene har Harald, og derfor er vi stolte av å ha ham på laget.

x

Åge Langedrag: Innovatør

Prosjekt: BIM ekspert
Tittel: BIM Innovator
Alder: 39
Ansatt siden: 2002
Prosjekthøydepunkter: Midtbygda Skole, Universitetet i Stavanger, Ski Stasjon, Høyhastighetsbanen og Kampflybase


Åge har bakgrunn som arkitekt og har i mange år jobbet bredt med design på store landskaps-, bygg- og samferdselsprosjekter. Han er opptatt av hvordan teknologi sprenger grenser for hva som er mulig å få til i prosjekteringssammenheng. Ved å alltid være nysgjerrig på hva som rører seg i markedet er Åge blant Norges beste på kreativ bruk av BIM-programvare.

I flere år har Åge blitt invitert til verdens største software-messe for ingeniører, Autodesk University i Las Vegas. Her samles over 10 000 bransjefolk årlig for å utveksle lærdom rundt 3D-teknologi. Det er ikke uten grunn at Autodesksjefen viser til hva Multiconsult får til i sin åpningstale, eller at Åge engasjerer når han forteller om arbeidet vi gjør innen 3D foran et internasjonalt publikum.

I en skog av teknologiske muligheter trenger vi noen som legger øret til bakken og forstår hvordan vi best mulig benytter ny teknologi og nye hjelpemidler. Men det holder ikke å lytte. Man må også ha en stemme. Åge deler entusiastisk sin kunnskap og er en ettertraktet foredragsholder, både i Multiconsult, på universiteter og i ulike bransjefora. Han er også sentral i mange av Multiconsults store prosjekteringsoppdrag. Multiconsult ønsker å bidra til at hele bransjen utvikler seg. Derfor er vi glad vi har medarbeidere som Åge, som både lytter og deler.

x

Lasse Vilhelmshaugen: Grensesprenger

Prosjekt: Johan Castberg
Tittel: Prosjektleder
Alder: 41
Ansatt siden: 1997
Prosjekthøydepunkter: Snøhvit, Ormen Lange, Elkem Solar og Shtokman


Lasse er leder for et spisskompetent team i aksen Oslo-Tromsø. Han har en tydelig og inkluderende lederstil som spiller på lag med både kunder og medarbeidere. Lasse har jobbet på flere store prosjekter og var sentral i en lokaliserings- og konseptstudie på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

I begynnelsen av lokaliseringsstudien så Statoil for seg en full offshore-løsning. Nå blir Johan Castberg-feltet et landanlegg. Det at et landalternativ ble foretrukket er etter Statoils egne utsagn grunnet Multiconsults bidrag. Her hadde Lasse som oppdragsleder en nøkkelrolle. Han er opptatt av å alltid vurdere og teste ut ulike løsninger, før den mest egnede velges.

I Multiconsult forsøker vi alltid å tenke nytt, og sprenger derfor grenser der andre ville gått rundt. Dette er en av grunnene til at Multiconsult har verdensledende kompetanse på olje- og gassanlegg i kalde strøk. Et sterkt fagmiljø både i Tromsø og Oslo bidrar stadig til nye og spennende oppdrag som bekrefter vår posisjon i markedet. Da er det trygt å ha folk som Lasse til å lede dem.

x

Christian Frank: Klippe

Prosjekt: Bybanen i Bergen
Tittel: Avdelingsleder/prosjekteringsleder
Alder: 41
Ansatt siden: 2010
Prosjekthøydepunkter: Bybanen, SPV-Jonsvollkvartalet og HiB Bygg A&B


Christian er en målrettet og løsningsorientert leder med bred erfaring fra store bygg- og anleggsoppdrag. Med bakgrunn som sivilingeniør og siviløkonom har han solid teknisk og økonomisk forståelse. I Multiconsult har han jobbet som prosjekteringsleder, oppdragsleder, oppdragsansvarlig og prosjektleder.

Christian hadde en sentral rolle i prosjekteringen av Bybanen fra Nesttun til Lagunen. Oppdraget var komplekst, med deltakelse og koordinering av mange aktører. Med sterkt fokus på fremdrift, både eksternt mot kunden og internt mellom fagmiljøene, sørget Christian for at prosjekteringen ble ferdigstilt på en god måte i henhold til frister.

I Multiconsult jobber vi ofte med store tverrfaglige oppdrag. Da er det viktig å ha systematiske og målrettede ledere som Christian. Hans unike evne til å se helheten i store og komplekse oppdrag skaper trygghet i egne rekker og hos kunden. Dette, kombinert med gode samarbeidsevner og stort engasjement, gjør at vi i Multiconsult ønsker ledere som han.

x

Lars Pettersvold: Kommunikatør

Prosjekt: Holmenkollen
Tittel: Oppdragsleder og seksjonsleder
Alder: 34 år
Ansatt siden: 2008
Prosjekthøydepunkter: Holmenkollen, Veritas 3, Campus Ås og Ski stasjon


Lars er sivilingeniør innen byggeteknikk og jobber som seksjonsleder og oppdragsleder i Multiconsult. Han tar oppgaven med å lede andre på alvor og er flink til å få frem hver enkeltes kunnskap. Hans evne til å få flere aktører til å kommunisere godt sammen kom godt med under prosjekteringen av Holmenkollen.

Holmenkollen var et krevende og morsomt oppdrag. Det var tøff timeplan, kompleks byggesak, strenge krav, mange fag, ulike entreprenører og tett samarbeid med både arkitekter og brukere. Lars var som disiplinleder flink til å kommunisere med ulike parter og hadde leveransene i fokus. Han skapte stor tillit hos kunden ved å skape en tydelig forventningsavklaring og jobbet systematisk for å finne ut hva kunden ønsket i ulike faser av prosjektet.

Mange av oppdragene til Multiconsult skaper stort engasjement både på byggeplassen og blant publikum. Med medier som følger interessert med er det viktig å beholde roen og oversikten som trengs for å lande store og komplekse prosjekter på en god måte. Slike utfordringer motiverer Lars i hans arbeid, sammen med engasjementet hos alle involverte.

x

Marianne Midthun: Brobygger

Prosjekt: Kontorbygg i Bergen
Tittel: Byggingeniør
Alder: 27
Ansatt siden: 2011
Prosjekthøydepunkter: Nesttunbrekka 97 og 99, Bybanen byggetrinn II, Vestkanten og Os brannstasjon


Marianne er en engasjert disiplinleder med to års erfaring. Hun har bakgrunn både som ingeniør og økonom. Marianne er disiplinleder innen byggteknikk i byggetrinn to på nybygget til Multiconsult i Bergen. Bygget blir et av Bergens mest miljøvennlige bygg, som innebærer mange nye og spennende utfordringer.

I Multiconsult er vi opptatt av å bygge bærekraftig og miljøvennlig. For å skape et passivhus med energiklasse A og miljøklassifiseringen BREEAM Excellent må det være et tett og konstruktivt samarbeid med byggherre, entreprenør og arkitekt. Marianne er opptatt av at alle parter lærer av hverandre og sørger for at alle til enhver tid er oppdatert. Dette er viktige egenskaper for å muliggjøre dette komplekse bygget.

For å møte morgendagens krav er det viktig å være løsningsorientert og åpen for nye innspill. Marianne modellerer prosjektet i 3D og bruker denne til kollisjonssjekk på tvers av fagene. Hun forstår at tverrfaglighet og åpenhet bidrar til gode løsninger. Det gjør Marianne til en god leder.